Mục tiêu và Chiến lược thực hiệnMục tiêu

Xây dựng phát triển công ty lọc hóa dầu và kinh doanh sản phầm xăng dầu mang tầm vóc quốc tế, giữ vị trí dẫn đầu trong thị trường của Việt Nam các nước Đông Nam Á;

Chiếm vị trí dẫn đầu trên thị trường kinh doanh bán lẻ các sản phẩm xăng dầu tại Việt Nam;

Được đánh giá xếp hạng là một trong các công ty kinh doanh xăng dầu có lợi nhuận cao nhất, thể hiện qua các chỉ số tài chính ổn định, bao gồm hoàn vốn đầu tư, tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ các đơn hàng mới trên các đơn hàng đã được thực hiện;

Mở rộng hoạt động giao thương quốc tế của công ty với việc xây dựng và vận hành cảng biển mới;

Áp dụng các chương trình công nghệ kĩ thuật mới và tiên tiến phục vụ xã hội cũng như các dự án có tính chất bảo vệ môi trường sinh thái là cách mà công ty thể hiện trách nhiệm của mình đối với con người và môi trường sống của Việt Nam.

Chiến lược

Thực hiện các dự án đầu tư trên các thị các trường mới và có tiềm năng;

Gia tăng vốn hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hợp tác chặt chẽ với các cơ quan ban ngành của Chính phủ tất cả các cấp và với các bên liên quan khác;

Đa dạng hóa các dạng sản phẩm xăng dầu nhập khẩu và sản phẩm tự sản xuất, thiết kế hệ thống phân phối hàng hóa linh hoạt và hiệu quả, đảm bảo phục vụ các khách hàng tốt nhất hướng tới tăng số lượng bán hàng trong thị trường nội địa;

Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, đảm bảo chỉ số an toàn lao động cao; phân bổ hợp lý các chính sách ưu tiên, trong đó trách nhiệm xã hội là ưu tiên hàng đầu.