Dự án bán lẻ sản phẩm xăng dầu

Kinh doanh bán lẻ các sản phẩm xăng dầu

Công ty Vung Ro Petroleum đang đưa vào vận dụng mô hình kinh doanh bán lẻ các sản phẩm xăng dầu mới vào thị trường của địa phương. Mô hình kinh doanh mới sẽ khác với các phương pháp tổ chức bán lẻ hiện tại bởi địa lý hoạt động được mở rộng hơn cùng với việc phát triển mạng lưới các trạm bán xăng được đặt dọc các đường ô tô trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Mỗi trạm bán xăng sẽ chiếm diện tích từ 6 đến 40 hectar. Theo tính toán sơ bộ, tổng giá trị dự án được đánh giá 200 triệu đôla Mỹ và hiện nay Công ty Vung Ro Petroleum đang xem xét khả năng thu hút các nhà đầu tư tiềm năng để thực hiện dự án này.