Đối tác

Kỹ thuật
Thiết kế cơ sở phân xưởng thu hồi ethylene (sử dụng công nghệ áp suất thấp) và chuyển hóa Olefins
Cung cấp thiết bị điều khiển và hệ thống điều khiển cho nhà máy
Cung cấp bản quyền công nghệ, thiết kế cơ sở phân xưởng sản xuất polymer và thu mua sản phẩm polymer cho nhà máy
Cung cấp bản quyền công nghệ, thiết kế cơ sở phân xưởng thu hồi lưu huỳnh
Thiết kế kết nối tổng thể nhà máy
Thiết kế cở sở phân xưởng chưng cất khí quyển, phân xưởng chưng cất chân không, phân xưởng thu hồi LPG
Thiết kế cơ sở cảng Bãi Gốc nhà máy lọc dầu
Thiết kế cơ sở phân xưởng sản xuất Polypropylene
Cung cấp bản quyền công nghệ, xây dựng cấu hình nhà máy, thiết kế cơ sở cho các phân xưởng công nghệ lọc hóa dầu chính của nhà máy
Tư vấn khảo sát, thực hiện nghiên cứu tính khả thi cho công trình hệ thống cấp nước nhà máy lọc dầu Vũng Rô
Khảo sát và Xây dựng
Nhà thầu khảo sát địa hình dự án
Nhà thầu khảo sát biển dự án
Nhà thầu xây dựng cảng Bãi Gốc, phần ngoài biển của nhà máy lọc dầu
Tư vấn
Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án
Cung cấp dịch vụ tư vấn cảng biển
Cung cấp dịch vụ tư vấn vận tải biển
Cung cấp dịch vụ tư vấn phân tích thị trường sản phẩm Polypropylene và Aromatics
Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật cảng biển
Cung cấp dịch vụ tư vấn dự toán tổng chi phí dự án
Tài chính
Cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho dự án
Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính dự án
Ngân hàng và Đại lý tín dụng xuất khẩu
Cung cấp nguyên liệu
Cung cấp dầu thô và bao tiêu sản phẩm nhiên liệu cho nhà máy
Bao tiêu sản phẩm nhiên liệu cho nhà máy
Cung cấp dầu thô và bao tiêu sản phẩm nhiên liệu cho nhà máy
Bao tiêu sản phẩm nhiên liệu cho nhà máy
Tư vấn Luật
Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho dự án
Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý quốc tế
Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trong nước cho dự án
Môi trường
ECO Hanoi CO.; Ltd
Lập báo cáo đánh giá dự án về các tác động đến môi trường.
Lập báo cáo đánh giá dự án về các tác động đến môi trường, xã hội và các vấn đề sức khỏe con người.
Chính quyền địa phương
Hỗ trợ chính sách đầu tư, cơ sở hạ tầng dự án