Nhà máy lọc dầu

Nhà máy lọc dầu

Giới thiệu

Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô đã triển khai xây dựng Tổ hợp Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô trên khu vực đất liền gần biển ở Việt Nam. Dự án đặt tại Khu kinh tế Phú Yên. Việc triển khai toàn bộ dự án nhà máy lọc dầu đã bị tạm dừng từ năm 2015 mặc dù các giai đoạn thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) của dự án đã được hoàn thành. Sau khi xem xét thảo luận kỹ lưỡng và toàn diện về việc tối ưu hóa cấu hình công nghệ nhà máy lọc dầu, Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô đã quyết định phân kỳ triển khai xây dựng Dự án như sau:
Phân kỳ 1a: Dự án Cảng tiếp nhận và sản xuất nhựa đường
Phân kỳ 1b: Dự án xây dựng Tổ hợp nhà máy chế biến dầu thô nặng với công xuất 1 triệu tấn/năm
Phân kỳ 2: Dự án bổ sung cụm chế biến Naphta và xử lý tách lưu huỳnh cặn nặng bằng hydro
Phân kỳ 3: Dự án nâng cấp mở rộng Tổ hợp nhà máy chế biến dầu thô có công suất 8 triệu tấn/năm

Phân kỳ 1a

Phân kỳ đầu tiên của Dự án triển khai xây dựng Cảng tiếp nhận và sản xuất nhựa đường bao gồm các hệ thống sau:

1. CẢNG TIẾP NHẬN NHỰA ĐƯỜNG CÔNG SUẤT 2×5.000 TẤN
Cảng tiếp nhận lưu chứa nhựa đường có công suất 2×5.000 tấn, có khả năng tiếp nhận các tàu biển có trọng tải 5.000 tấn. Cơ sở hạ tầng cảng biển bao gồm các hệ thống tiếp nhận nhựa đường, ống vận chuyển để nhập nhựa đường.

2. HỆ THỐNG SẢN XUẤT NHỰA ĐƯỜNG BIẾN TÍNH POLYME.
Hệ thống sản xuất lưu chứa nhựa đường có khả năng sản xuất nhựa đường polyme biến tính ổn định, nhựa đường với cấp đặc tính Superpave theo tiêu chuẩn của AASHTO và ASTM.

3. HỆ THỐNG SẢN XUẤT NHỰA ĐƯỜNG NHŨ TƯƠNG
Hệ thống sản xuất nhựa đường nhũ tương để sử dụng làm vật liệu bám dính, lớp lót, phủ bề mặt, làm kín chỗ nứt và vá ổ gà mặt đường.

Nhựa đường (nguyên liệu hay sản phẩm nhựa đường biến tính của nhà máy) có thể được tiếp nhận/phân phối trực tiếp bằng xe bồn đặc chủng (xe bồn chở nhựa đường gia nhiệt) hoặc bằng xe tải chở hàng thông dụng (nhựa đường đóng bao hoặc đóng thùng);

Phân kỳ 1b

Phân kỳ 1b của Dự án sẽ triển khai xây dựng nhà máy lọc dầu công suất 1 triệu tấn/năm (bao gồm cả hệ thống phao rót dầu không bến một điểm neo - SPM) tại khu vực Dự án.

Cấu hình công nghệ của bao gồm phân xưởng chưng cất dầu thô, phân xưởng chưng cất chân không và phân xưởng oxy hóa là các phân xưởng công nghệ của nhà máy. Cơ cấu sản phẩm của nhà máy bao gồm các sản phẩm chưng cất trực tiếp: nhựa đường, nhiên liệu hàng hải (theo tiêu chuẩn ISO 8217).

Dự án bao gồm các hệ thống chính sau:
1. Hệ thống bể chứa và trung chuyển hai chức năng (chứa dầu thô/diezel) có công suất 4x50.000m3;
2. Hệ thống phao rót dầu không bến một điểm neo (SPM) phục vụ tiếp nhận dầu thô;
3. Cảng xuất sản phẩm lỏng có khả năng tiếp nhận các tàu có tải trọng tới 50.000 tấn được che chắn bảo vệ bởi đê chắn sóng;
4. Cảng hàng hóa tổng hợp phục vụ nhu cầu nhà máy lọc dầu và tỉnh Phú Yên;

Phân kỳ 2 và 3

Phạm vi công việc của Phân kỳ 2 của Dự án bao gồm bổ sung vào cấu hình công nghệ một số phân xưởng công nghệ mới bao gồm Cụm chế biến Naphta và xử lý tách lưu huỳnh cặn nặng bằng hydro. Phân kỳ 2 của dự án cũng bao gồm việc mở rộng đáng kể hệ thống cảng biển với việc bổ sung các cảng tiếp nhận hàng lỏng và cảng hàng hóa tổng hợp.
TViệc phát triển và thực hiên bổ sung vào mở rộng cấu hình công nghệ là rất linh động và sẽ được hoàn tất trong tương lai.
Phân kỳ 2 này bổ sung các hệ thống, hạng mục vào cấu hình của nhà máy sẽ làm tăng cơ cấu sản phẩm chế biến của nhà máy thân thiện hơn với môi trường bao gồm sản xuất xăng và diezel có hàm lượng lưu huỳnh thấp (tiêu chuẩn Euro 5) và nhiên liệu hàng hải có hàm lượng lưu huỳnh thấp (theo qui định về môi trường áp dụng 2020 của Tổ chức hàng hải quốc tế)

Phạm vi công việc của Phân kỳ 3 của Dự án bao gồm nâng cấp mở rộng cấu hình công nghệ nhà máy sử dụng một số công nghệ hiện đại, do đó tổng công suất của Tổ hợp Nhà máy lọc dầu sẽ đạt tới công suất chế biên 8 triệu tấn nguyên liệu /năm. Phân kỳ 3 mở rộng hệ thống cảng biển bao gồm cảng hàng hóa của Tỉnh nằm gần với cảng hàng hóa của nhà máy lọc dầu (về phía nam).
Dự án nâng cấp mở rộng sẽ bao gồm cụm chế biến Naptha với các phân xưởng công nghệ xử lý Naptha bằng Hydro, Reforming tái sinh xúc tác liên tục (CCR) và Isome hóa và các cụm phân xưởng cracking xúc tác cặn tầng sôi (RFCC) và phân xưởng khử lưu huỳnh trong cặn bằng hydro (RHDS).
Việc phát triển và thực hiên nâng cấp mở rộng cấu hình công nghệ là rất linh động và sẽ được hoàn tất trong tương lai.
Khu vực mở rộng của phân kỳ 3 hiển thị màu da cam.