VỀ CHÚNG TÔI

Vung Ro Petroleum

Công ty TNHH Dầu Khí Vũng Rô ('VRP') là một công ty dầu khí tư nhân có trụ sở tại Việt Nam với mục tiêu giới thiệu các sản phẩm dầu mỏ và hoá dầu có chất lượng toàn cầu cao cấp nhất. VRP là đối tác của các công ty dầu khí hàng đầu thế giới và được quản lý bởi một đội ngũ chuyên gia quốc tế.

VRP đang phát triển một tổ hợp lọc hóa dầu hiện đại và cảng biển đặt tại tỉnh Phú Yên trên bờ biển Nam Trung bộ của Việt Nam. Dự án nằm trong Khu công nghiệp Hòa Tâm, một khu kinh tế đặc biệt, trong đó VRP là động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp với sự quản lý nghiêm ngặt về môi trường. Nhà máy lọc dầu có vị trí thuận lợi để đáp ứng sự tăng trưởng nhu cầu về nhiên liệu và sản phẩm hóa dầu chất lượng cao ở Việt Nam và khu vực rộng lớn hơn và đóng vai trò là cơ sở chiến lược cho việc mở rộng kinh doanh trong khu vực.

Là công ty tư nhân đầu tiên trong ngành dầu khí Việt Nam, VRP đã nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam từ lúc bắt đầu hoạt động vào năm 2004 khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong năm 2008, vai trò của VRP trong việc cung cấp an ninh năng lượng trong nước cho Việt Nam đã được Bộ Công thương công nhận. Các dự án của VRP sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thông qua các cơ hội xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo việc làm và phát triển cơ sở hạ tầng.